This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Justera färger för att matcha ljuskällan.

 1. Välj VITBALANS i fotograferingsmenyn.

 2. Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera önskat alternativ.

  AUTO
  Vitbalans justeras automatiskt.
  Mät ett värde för vitbalans.
  Välj en färgtemperatur.
  För motiv i direkt solljus.
  För motiv i skuggan.
  Använd under ”dagsljus” fluorescerande ljus.
  Använd under ”varmt vitt” fluorescerande ljus.
  Använd under ”kallt vitt” fluorescerande ljus.
  Använd under glödlampsbelysning.
  Reducerar den blåa nyansen som typiskt associeras med undervattenljus.
 3. Tryck på MENU/OK. Dialogrutan som ses nedan visas; använd väljaren för att finjustera vitbalansen och tryck på MENU/OK för att välja, eller tryck på DISP/BACK för att avsluta utan att finjustera.

Resultaten kan variera beroende på fotograferingsförhållandena. Visa bilder efter fotografering för att kontrollera färgerna.

Anpassad vitbalans

Välj för att justera vitbalans för ovanliga ljusförhållanden. Mätningsalternativ för vitbalans kommer att visas; rama in ett vitt föremål så att det fyller upp displayen och tryck ned avtryckaren hela vägen för att mäta vitbalans (för att välja det senaste anpassade värdet och avsluta utan att mäta vitbalansen, tryck på DISP/BACK, eller tryck på MENU/OK för att välja det senaste värdet och visa dialogrutan för finjustering).

 • Om ”KLART!” visas, tryck på MENU/OK för att ställa in vitbalans till det uppmätta värdet.
 • Om ”UNDER” visas, höj exponeringskompensationen och försök igen.
 • Om ”ÖVER” visas, sänk exponeringskompensationen och försök igen.

Färgtemperatur

Färgtemperatur är en objektiv mätning av färgen i en ljuskälla, uttryckt i Kelvin (K). Ljuskällor med en färgtemperatur som är nära den hos direkt solljus ser vita ut; ljuskällor med en lägre färgtemperatur har ett gult eller rött utseende, medan de med en högre färgtemperatur skiftar i blått. Du kan matcha färgtemperatur till ljuskällan så som visas i följande tabell, eller välja alternativ som skiljer sig skarpt från ljuskällans färg för att göra bilder ”varmare” eller ”kallare”.

Välj för rödare ljuskällor eller ”kallare” bilder

Välj för blåare ljuskällor eller ”varmare” bilder

2 000  K
Levande ljus

5 000 K
Direkt solljus

15 000  K
Blå himmel

 

Solnedgång/soluppgång

Skugga