This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Om ett minneskort sätts i kameran kommer detta alternativ att formatera minneskortet. Om inget minneskort är isatt kommer detta alternativ att formatera internminnet.

Alla data, inklusive skyddade bilder, kommer att raderas från minneskortet eller internminnet. Se till att viktiga filer har kopierats till en dator eller en annan lagringsenhet.

Öppna inte batteriluckan under formatering.