This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Ström och batteri

Problem Lösning
Kameran slås inte på.

Zoomringen (PÅ/AV-knapp) har inte vridits till korrekt position: Vrid zoomringen till AV och vrid sedan zoomringen igen till punkten mellan 28 och 112.

Batteriet är urladdat: Ladda batteriet eller byt ut det mot ett fulladdat extrabatteri.

Batteriet är inte isatt korrekt: Sätt i det igen åt rätt håll.

Batterifacksluckan är inte låst: Lås batterifacksluckan med spärren.

Kameran slogs på direkt efter att den slagits av: Tryck in avtryckaren halvvägs.

Batteriet laddas ur snabbt.

Batteriet är kallt: Värm batteriet genom att placera det i en ficka eller på en annan varm plats och sätt i det i kameran omedelbart innan du tar en bild.

Det finns smuts på batteripolerna: Rengör polerna med en mjuk, torr trasa.

HÖG PRESTANDA har valts för MENY ENERGIVAL: Välj STRÖMSPARLÄGE för att minska belastningen på batteriet.

har valts för fotograferingsläge: Välj läge för att minska belastningen på batteriet.

SÖKNING har valts för AF LÄGE: Välj ett annat AF-läge

C har valts för fokusläge: Välj ett annat fokusläge.

Batteriet har laddats många gånger: Batteriet har nått slutet av sin livslängd. Köp ett nytt batteri.

Kameran stängs plötsligt av.

Zoomringen (PÅ/AV-knapp) har inte vridits till korrekt position: Vrid zoomringen till AV och vrid sedan zoomringen igen till punkten mellan 28 och 112.

Batteriet är urladdat: Ladda batteriet eller byt ut det mot ett fulladdat extrabatteri.

Kameran har gått in i viloläge: Tryck in avtryckaren halvvägs.

Problem Lösning
Menyer och displayer visas inte på svenska. Välj SVENSKA för .

Fotografering

Problem Lösning
Ingen bild tas när avtryckaren trycks ner.

Minnet är fullt: Sätt i ett nytt minneskort eller radera bilder.

Minnet är inte formaterat: Formatera minneskortet eller internminnet.

Det finns smuts på minneskortets kontakter: Rengör kontakterna med en mjuk, torr trasa.

Minneskortet är skadat: Sätt i ett nytt minneskort.

Batteriet är urladdat: Ladda batteriet eller byt ut det mot ett fulladdat extrabatteri.

Kameran har stängts av automatiskt: Slå på kameran.

Indikatorlampan lyste orange när du försökte spela in ett panorama: Vänta tills indikatorlampan stängs av.

LCD-monitorn blir mörk efter fotografering. LCD-monitorn kan bli mörk medan blixten laddas. Vänta tills blixten har laddat klart.
Kameran kan inte fokusera.

Motivet är nära kameran: Välj makroläge.

Motivet är långt bort från kameran: Avbryt makroläge.

Motivet lämpar sig inte för autofokus: Använd fokuslås.

Makroläge är inte tillgängligt. Välj ett annat fotograferingsläge.
Intelligent ansiktsdetektion är inte tillgängligt.

Intelligent ansiktsdetektion är inte tillgänglig i det aktuella fotograferingsläget: Välj ett annat fotograferingsläge.

Inget ansikte detekteras.

Motivets ansikte döljs av solglasögon, en hatt, långt hår eller andra föremål: Ta bort hindren.

Motivets ansikte tar endast upp en liten del av bilden: Ändra kompositionen så att motivets ansikte tar upp en större del av bilden.

Motivets huvud är vinklat eller horisontellt: Be motivet hålla huvudet rakt.

Kameran lutar: Håll kameran rak.

Motivets ansikte är dåligt upplyst: Fotografera i starkt ljus.

Fel motiv har valts. Det valda motivet är närmare mitten av bilden än huvudmotivet. Komponera om bilden eller stäng av ansiktsdetektion och rama in bilden med fokuslås.
Blixten avfyras inte.

Blixten är inte tillgänglig i det aktuella fotograferingsläget: Välj ett annat fotograferingsläge.

Kameran är i supermakro- eller seriefotograferingsläge: Stäng av supermakro- och seriefotograferingsläget.

Batteriet är urladdat: Ladda batteriet eller byt ut det mot ett fulladdat extrabatteri.

Kameran är i tyst läge: Stäng av tyst läge.

Blixten är inte uppfälld: Fäll upp blixten.

Vissa blixtlägen är inte tillgängliga.

Det önskade blixtläget är inte tillgängligt i det aktuella fotograferingsläget: Välj ett annat fotograferingsläge.

Kameran är i tyst läge: Stäng av tyst läge.

Blixten lyser inte upp motivet tillräckligt.

Motivet är inte inom blixtens räckvidd: Placera motivet inom blixtens räckvidd.

Blixtfönstret är blockerat: Håll kameran korrekt.

Kort slutartid har valts: Välj en längre slutartid.

Bilderna är suddiga.

Objektivet är smutsigt: Rengör objektivet.

Objektivet är blockerat: Håll föremål borta från objektivet.

visas under fotograferingen och fokusområdet visas i rött: Kontrollera fokus innan fotograferingen.

Bilderna är fläckiga.

En lång slutartid har valts vid hög temperatur: Detta är normalt och tyder inte på något fel.

Kameran har använts kontinuerligt vid höga temperaturer eller en temperaturvarning visas: Stäng av kameran och vänta tills den har svalnat.

Sökardisplayen är inte tydlig.

Dioptrijustering är inte korrekt justerad: Tryck dioptrijusteringskontrollen upp och ner tills bilden i sökaren är i skarpt fokus.

Ljud från kameran spelas in med filmer.

Fokuslägesväljaren är inställd på C. Välj ett annat fokusläge.

Intelligent ansiktsdetektion är på: Stäng av intelligent ansiktsdetektion.

Uppspelning

Problem Lösning
Bilderna är gryniga. Bilderna har tagits med en kamera av annat fabrikat eller modell.
Uppspelningszoom är ej tillgänglig. Bilden har sparats vid , eller den är från en kamera av annan modell eller märke.
Inget ljud under filmuppspelning.

Kameran är i tyst läge: Stäng av tyst läge.

Uppspelningsvolymen är för låg: Justera uppspelningsvolymen.

Mikrofonen har täckts för: Håll kameran korrekt under inspelningen.

Högtalaren har täckts för: Håll kameran korrekt under uppspelningen.

Valda bilder raderas inte. Vissa av de valda bilderna för radering är skyddade. Ta bort skyddet med enheten som användes för att skapa det.
Filnumreringen återställs plötsligt. Batterifacksluckan öppnades medan kameran var påslagen. Stäng av kameran innan du öppnar batterifacksluckan.

Anslutningar/Övrigt

Problem Lösning
Ingen bild eller ljud.

Kameran är inte korrekt ansluten: Anslut kameran korrekt.

Ingången på TV:n är inställd på ”TV”: Ställ in ingången på ”HDMI”.

Volymen på TV:n är för låg: Justera volymen.

Datorn känner inte igen kameran. Kontrollera att kameran och datorn är korrekt anslutna.
Det går inte att överföra RAW- eller JPEG-filer till datorn. Använd den medföljande programvaran för att överföra bilder.
Bilder kan inte skrivas ut.

Kameran är inte korrekt ansluten: Anslut kameran korrekt.

Skrivaren är avstängd: Slå på skrivaren.

Endast en kopia skrivs ut/datumet skrivs inte ut. Skrivaren är inte PictBridge-kompatibel.
Kameran svarar inte.

Tillfälligt kamerafel: Ta ur och sätt tillbaka batteriet.

Batteriet är urladdat: Ladda batteriet eller byt ut det mot ett fulladdat extrabatteri.

Kameran fungerar inte som förväntat. Ta ur och sätt tillbaka batteriet. Om problemet kvarstår, kontakta din FUJIFILM-återförsäljare.
Inget ljud. Stäng av tyst läge.