This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

LCD-monitorn kan vinklas för enklare användning, men var försiktig så att du inte vidrör kablarna eller klämmer fingrarna eller andra föremål bakom monitorn. Om du vidrör kablarna kan det orsaka fel på kameran.