This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Kontrollera kontrasten. Högre värden rekommenderas för motiv som innehåller både solljus och djupa skuggor, eller för ökad konstrast med sådana motiv som solljus på vatten, ljust upplysta höstlöv, och porträtt tagna mot en blå himmel, och för vita objekt eller människor klädda i vitt; tänk dock på att fläckar kan uppstå i bilder tagna med högre värden. Om AUTO är valt väljer kameran automatiskt värden mellan 100 % och 200 % i enlighet med fotograferingsförhållandena.

Alternativ Beskrivning
AUTO 100%

Öka kontrasten vid fotografering inomhus eller under en mulen himmel.

Minska förlust av detaljer i högdagrar och skuggor när du fotograferar motiv med hög kontrast.

200%
400%