This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Vrid zoomringen enligt bilden för att slå på kameran. Vrid zoomringen till AV för att stänga av kameran.

Tryck på -knappen för att starta bildvisningen. Tryck ned avtryckaren halvvägs för att återgå till fotograferingsläget.

Kameran stängs av automatiskt om inga åtgärder utförs under den tid som valts för STRÖMHANTERING > AUTO AVSTÄNGNING i inställningsmenyn. För att återaktivera kameran efter att den stängts av automatiskt, tryck ner avtryckaren halvvägs eller slå på kameran efter att ha vridit zoomringen till AV.

Fingeravtryck och andra märken på objektivet eller sökaren kan påverka bilder eller vyn genom sökaren. Håll objektivet och sökaren rena.

Slå på kameran i bildvisningsläge

För att slå på kameran och starta bildvisningen, tryck på -knappen i ungefär en sekund. Tryck på knappen igen för att stänga av kameran.

Kameran går inte till fotograferingsläge när avtryckaren trycks in.

Batterinivå

Efter att kameran slagits på, kontrollera batterinivån i displayen.

Batteriet är nästan fulladdat.
Batteriet är laddat till ungefär två tredjedelar.
Batteriet är laddat till ungefär en tredjedel. Ladda så snart som möjligt.

(röd)
Batteriet urladdat. Stäng av kameran och ladda batteriet.