This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Ta bort röda ögon från porträtt. Kameran analyserar bilden; om röda ögon spåras kommer bilden att behandlas för att skapa en kopia med reducerade röda ögon.

  1. Visa önskad bild.

  2. Välj TAR BORT RÖDA ÖGON i bildvisningsmenyn.

  3. Tryck på MENU/OK.

Röda ögon kanske inte tas bort om kameran inte hittar ett ansikte i bilden eller om ansiktet visas i profil. Resultatet kan variera beroende på vilket motiv som behandlas. Röda ögon kan inte tas bort från bilder som redan har behandlats med röda ögon-borttagning eller från bilder skapade med andra enheter.

Hur lång tid det tar att behandla bilderna beror på hur många ansikten som upptäckts.

Kopior som skapats med TAR BORT RÖDA ÖGON markeras med en -ikon under bildvisning.

Borttagning av röda ögon kan inte utföras på RAW-bilder.