This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Justera inställningar för autofokus.

FOKUSOMRÅDE

Val av fokusområde är tillgängligt när AF ZON har valts för AF LÄGE i fokusläge S eller C. I fokusläge M kan du trycka på mitten av kommandoratten för att zooma in på det valda fokusområdet eller fokusera på motivet i det valda området med en knapptryckning.

MAKRO

Välj makroläge (närbild).

PRIORITET AV SLÄPP/FOKUS

Välj hur kameran ska fokusera i fokusläge S eller C.

SLÄPPA
Slutaren prioriteras framför fokus. Bilder kan tas även när kameran inte är i fokus.
FOKUSERA
Fokus prioriteras framför slutaren. Bilder kan endast tas när kameran är i fokus.

OMEDELBAR AF-INSTÄLLNING

Välj hur kameran fokuserar när AEL/AFL-knappen används för autofokus i fokusläge M.

AF-S
Fokus justeras när knappen trycks in.
AF-C
Fokus justeras kontinuerligt medan knappen trycks in.

AF LÄGE

Ange hur kameran ska välja fokusområde när den står i fokusläge S och C.

MULTI
När avtryckaren trycks ner halvvägs detekterar kameran motiv med hög kontrast nära bildens centrum och väljer fokusområde automatiskt.
AF ZON
Välj fokusområde manuellt.
SÖKNING
Placera motivet i fokusmålet och tryck på AEL/AFL-knappen. Kameran spårar motivet och justerar fokus när det rör sig genom bilden.

FÖR-AF

Om är valt kommer kameran att fortsätta att justera fokus även när avtryckaren inte trycks ner halvvägs.

Observera att detta ökar batteriförbrukningen.

AF BELYSNING

Om väljs, tänds AF-hjälplampan för att hjälpa autofokus.

AF-belysningen slås av automatiskt i tyst läge.

I vissa fall kan det hända att kameran inte kan fokusera när du använder AF-hjälplampan. Om kameran inte kan fokusera i makroläge kan du försöka öka avståndet till motivet.

Se till att AF-hjälplampan inte lyser direkt i motivets ögon.