This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Justera ljudinställningar.

LJUDVOLYM

Justera volymen för ljuden som skapas när kamerakontroller används. Välj (tyst) för att inaktivera kontrolljuden.

SLUTARLJUDVOLYM

Justera volymen för ljuden som skapas när slutaren utlöses. Välj (tyst) för att inaktivera slutarljudet.

SLUTARLJUD

Välj det ljud som hörs från slutaren.

UPPSPELNING VOL.

Justera volymen för uppspelning av filmer.