This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Kameran är utrustad med diopterjustering för att hantera individuella synskillnader. Vrid diopterregleringskontrollen tills sökarens display är i skarpt fokus.