This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Kameran optimerar automatiskt inställningarna för motivet.

Motivikon: Kameran väljer automatiskt lämpligt motiv. Urvalet visas av följande ikoner.

 • AUTO
 • LANDSKAP
 • NATT
 • NATT (STATIV)
 • MAKRO
 • STRAND
 • SOLNEDGÅNG
 • SNÖ
 • HIMMEL
 • GRÖNSKA
 • HIMMEL & GRÖNSKA
 • PORTRÄTT
 • MOTLJUSPORTRÄTT
 • RÖRLIGT MOTIV
 • PORTRÄTT&RÖRELSE
 • MOTLJUSPORTRÄTT&RÖRELSE
 • AVANC. ANTI-OSKÄRPA

-ikonen: I läge justerar kameran fokus kontinuerligt och söker efter ansikten, vilket ökar belastningen på batteriet; dessutom kan ljudet när kameran fokuserar vara hörbart. visas på LCD-monitorn.

Det valda läget kan variera beroende på fotograferingsförhållandena. Om läget och motivet inte matchar, välj läge  eller välj SP och välj ett motiv manuellt.

Avanc. anti-oskärpa

När visas tar kameran en serie exponeringar och kombinerar dem för att skapa en enda bild, vilket reducerar ”brus” och oskärpa.

är tillgängligt när väljs i fotograferingsmenyn och blixten är avstängd eller inställd på auto.

Det kan ta tid att kombinera exponeringarna till en enda bild. En enda kombinerad bild kanske inte kan skapas om motivet eller kameran flyttar sig under fotograferingen. Håll kameran stadigt under fotograferingen och flytta inte kameran innan fotograferingen är slutförd.