This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Få tillgång till trådlösa nätverk och anslut till datorer, smartphones och surfplattor. Besök följande webbplats för information om kamerans trådlösa nätverksfunktioner och om att ladda ner relaterade appar.

Trådlösa anslutningar: Smartphones

Installera appen ”FUJIFILM Camera Remote” på din smartphone för att visa bilder på kameran, överföra valda bilder, fjärrstyra kameran, eller kopiera platsdata till kameran. För att ansluta till en smartphone, tryck på kamerans Wi‑Fi-knapp i bildvisningsläge.

Med standardinställningarna tilldelas TRÅDLÖS KOMM. till knappen Wi-Fi (funktionsknapp 6). För information om att välja funktionerna som tilldelas funktionsknapparna, se ”Funktionsknapparna”. Du kan även ansluta med TRÅDLÖS KOMM.-alternativen i kamerans fotograferings- och bildvisningsmeny.

Trådlösa anslutningar: datorer

När du har installerat appen ”FUJIFILM PC AutoSave” och konfigurerat datorn som ett mål för de bilder som kopieras från kameran kan du överföra bilder från kameran med alternativet PC AUTOSPARNING kamerans bildvisningsmeny, eller genom att hålla in Wi-Fi-knappen i bildvisningsläge.