This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Detta läge kombinerar ”peka och tryck”-enkelhet med sofistikerade fotograferingstekniker.

Alternativet Adv. LÄGE i fotograferingsmenyn kan användas för att välja bland följande avancerade lägen:

PRO FOKUS

Kameran tar upp till tre bilder varje gång avtryckaren trycks in, och bakgrunden mjukas upp för att framhäva huvudmotivet. Mängden uppmjukning kan justeras före fotograferingen genom att vrida på den primära/sekundära kommandoratten. Använd för porträtt eller fotografier av blommor, liknande de som skapas med systemkameror.

Uppmjukning kan inte användas på föremål i bakgrunden som är för nära huvudmotivet. Om ett meddelande om att kameran inte kan skapa effekten visas när kameran fokuserar, försök att backa från motivet och zooma in. Kameran kanske inte heller kan mjuka upp bakgrunden om motivet rör sig; om du uppmanas att göra detta, kontrollera resultaten och försök igen.

Bildtäckningen minskas.

PRO FOKUS

För att spara obearbetade kopior av bilder tagna i dessa lägen, välj alternativet för INST. AV DATALAG. > SPARA ORG.BILD i inställningsmenyn.

Håll kameran stadigt under fotograferingen.

PRO LÅGLJUS

Varje gång avtryckaren trycks in tar kameran fyra exponeringar och kombinerar dem till ett enda fotografi. Använd för att minska brus och oskärpa när du fotograferar dåligt upplysta motiv eller stillastående motiv med hög zoomnivå.

En enda kombinerad bild kanske inte kan skapas med vissa motiv eller om motivet eller kameran flyttar sig under fotograferingen. Flytta inte kameran innan fotograferingen är klar.

PRO LÅGLJUS

För att spara obearbetade kopior av bilder tagna i dessa lägen, välj alternativet för INST. AV DATALAG. > SPARA ORG.BILD i inställningsmenyn.

Håll kameran stadigt under fotograferingen.

FLERA EXPONERINGAR

Skapa en bild som kombinerar två exponeringar.

  1. Ta den första bilden.

  2. Tryck på MENU/OK. Den första bilden visas överlagd på vyn genom objektivet som en guide för att ta den andra bilden.

    Tryck väljaren åt vänster för att återgå till steg 1 och ta om den första bilden. Tryck på DISP/BACK för att spara den första bilden och avsluta utan att skapa en multiexponering.

  3. Ta den andra bilden.


  4. Tryck på MENU/OK för att skapa multiexponeringen, eller tryck väljaren åt vänster för att återgå till Steg 3 och ta om den andra bilden.