This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

W trybie automatyki z preselekcją czasu otwarcia migawki (trybie S) użytkownik wybiera czas otwarcia migawki i pozwala aparatowi dobrać przysłonę. Ustaw przysłonę na A i obróć pokrętło czasu otwarcia migawki w żądane położenie.

Przysłona: A

Czas otwarcia migawki: 1/1000 s

Czas otwarcia migawki


Czas otwarcia migawki można również regulować w krokach co 1/3 EV, obracając pokrętło sterowania.

Jeśli nie można uzyskać prawidłowej ekspozycji z wybranym czasem otwarcia migawki, po naciśnięciu spustu migawki do połowy wartość przysłony będzie wyświetlana na czerwono.

Jeśli fotografowany obiekt znajduje się poza zakresem pomiaru aparatu, zamiast wartości przysłony na ekranie wyświetli się „– – –”.