This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

W tym trybie użytkownik wybiera zarówno czas otwarcia migawki, jak i wartość przysłony. Wynikowa ekspozycja jest pokazana przez wskaźnik na ekranie. W razie potrzeby ekspozycję można zmienić w stosunku do wartości zaproponowanej przez aparat.

Przysłona: f/5,6

Czas otwarcia migawki: 1/1000 s

Czas otwarcia migawki

Przysłona

Wskaźnik ekspozycji

Czas otwarcia migawki można również regulować w krokach co 1/3 EV, obracając pokrętło sterowania.

Podgląd ekspozycji

Aby włączyć podgląd ekspozycji na monitorze LCD, wybierz WŁ. dla KONFIG. EKRANU > PODG. NAŚW. W MAN..

Wybierz WYŁ. podczas korzystania z lampy błyskowej lub w innych wypadkach, gdy ekspozycja może się zmienić w momencie robienia zdjęcia.