This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Dostosuj barwy do źródła światła.

 1. Wybierz BALANS BIELI w menu fotografowania.

 2. Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wyróżnić żądaną opcję.

  AUTO
  Automatyczna regulacja balansu bieli.
  Zmierz wartość dla balansu bieli.
  Wybierz temperaturę barwową.
  Dla obiektów bezpośrednio oświetlonych przez słońce.
  Do obiektów znajdujących się w cieniu.
  Do użytku w przypadku oświetlenia fluorescencyjnego typu „światło dzienne”.
  Stosować dla oświetlenia fluorescencyjnego „ciepłe białe”.
  Stosuj dla oświetlenia fluorescencyjnego typu „zimna biel”.
  Stosuj dla oświetlenia żarowego.
  Zmniejsza błękitną dominantę barwną, występującą zwykle w przypadku oświetlenia podwodnego.

 3. Naciśnij MENU/OK. Wyświetlone zostanie poniższe okno dialogowe. Użyj wybieraka w celu skorygowania balansu bieli i naciśnij MENU/OK, aby zatwierdzić wybór, lub naciśnij DISP/BACK, aby wyjść z menu bez przeprowadzania korekty.

Wyniki różnią się w zależności od warunków fotografowania. Odtwarzaj zdjęcia po ich wykonaniu, aby sprawdzić kolory.

Niestandardowy balans bieli

Aby dostosować balans bieli w nietypowych warunkach oświetlenia, wybierz . Zostaną wyświetlone opcje pomiaru balansu bieli. Wykadruj biały obiekt w taki sposób, aby wypełnił ekran, a następnie naciśnij spust migawki do końca, aby zmierzyć balans bieli (aby wybrać ostatnią wartość niestandardowego balansu bieli i wyjść z menu bez przeprowadzania pomiaru, naciśnij DISP/BACK, lub naciśnij MENU/OK, aby wybrać ostatnią wartość i wyświetlić okno dialogowe korekty).

 • Jeśli wyświetli się komunikat „GOTOWE!”, naciśnij MENU/OK, aby ustawić balans bieli na zmierzoną wartość.
 • Jeśli wyświetli się komunikat „PONIŻEJ”, zwiększ kompensację ekspozycji i spróbuj ponownie.
 • Jeśli wyświetli się komunikat „PONAD”, zmniejsz kompensację ekspozycji i spróbuj ponownie.

Temperatura barwowa

Temperatura barwowa (kolorów) to wyrażona w kelwinach (K) bezwzględna wartość temperatury barwowej źródła światła. Źródła światła o temperaturze barwowej bliskiej światłu słonecznemu wyglądają na białe, źródła światła o niższej temperaturze barwowej mają żółte lub czerwone zabarwienie, natomiast źródła światła o wyższej temperaturze barwowej są zabarwione na niebiesko. Temperaturę barwową można dopasować do źródła światła w sposób pokazany w poniższej tabeli albo wybrać opcje, które różnią się bardzo od barwy źródła światła, aby „ocieplić” lub „ochłodzić” zdjęcia.

Wybierz w przypadku czerwonawych źródeł światła lub w celu uzyskania „ochłodzenia” zdjęć

Wybierz w przypadku niebieskawych źródeł światła lub w celu uzyskania „ocieplenia” zdjęcia

2000 K
Blask świec

5000 K
Bezpośrednie światło słoneczne

15 000 K
Błękitne niebo

 

Wschód/zachód słońca

Cień