This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Podczas fotografowania obiektów bardzo jasnych, bardzo ciemnych lub o bardzo dużym kontraście, ekspozycję można regulować przy użyciu pokrętła kompensacji ekspozycji.

Wskaźnik kompensacji ekspozycji (OVF)

Wskaźnik kompensacji ekspozycji (EVF/LCD)


Wybierz wartości dodatnie (+), aby zwiększyć ekspozycję

Wybierz wartości ujemne (−), aby zmniejszyć ekspozycję

Podczas korzystania z wizjera optycznego używaj wskaźnika ekspozycji do sprawdzania ekspozycji.