This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Aby wybrać sposób pomiaru jasności fotografowanego obiektu przez aparat, naciśnij przycisk .

Przy ustawieniach domyślnych pomiar ekspozycji jest przypisany do przycisku funkcyjnego 6. Aby uzyskać informacje na temat wybierania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych, patrz „Przyciski funkcyjne”.

Pomiar ekspozycji można również wybrać w menu fotografowania.


WIELOPUNKTOWY
Automatyczne rozpoznawanie sceny służy do regulacji ustawień dla szerokiego wachlarza warunków fotografowania.
PUNKTOWY
Aparat mierzy warunki oświetlenia w wybranym obszarze ostrości lub w centrum kadru. Zalecany, gdy tło jest dużo jaśniejsze lub ciemniejsze od głównego fotografowanego obiektu.

Jeśli SPRZĘŻ. AN I OBSZ. OSTR. jest ustawione na WŁ. i STREFA jest wybrane dla USTAW.AUTOM.OSTR. > TRYB AF, aparat będzie mierzyć warunki oświetlenia w wybranym obszarze ostrości. Jeśli SPRZĘŻ. AN I OBSZ. OSTR. jest ustawione na WYŁ., aparat będzie dokonywać pomiaru w centralnym obszarze ostrości.

ŚREDNIOWAŻONY
Ekspozycja jest ustawiana na średnią dla całego kadru. Zapewnia to spójną ekspozycję wielu zdjęć wykonywanych w warunkach takiego samego oświetlenia, a szczególnie sprawdza się w przypadku pejzaży i portretów osób w czarnych lub białych ubraniach.