This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Wyświetlaj zdjęcia w formie automatycznego pokazu slajdów. Wybierz typ pokazu, a następnie włącz go, naciskając MENU/OK. Naciśnij DISP/BACK w dowolnym momencie podczas pokazu, aby wyświetlić pomoc ekranową. Pokaz można zakończyć w dowolnej chwili, naciskając MENU/OK.

NORMALNIE/PRZENIKANIE
Aby przechodzić o jedno zdjęcie do przodu lub do tyłu, naciskaj wybierak w lewo lub w prawo. Aby włączyć efekt przenikania zdjęć podczas ich przełączania, wybierz opcję PRZENIKANIE.
NORMALNIE /PRZENIKANIE
Tak jak powyżej, ale aparat wykonuje automatycznie zbliżenie na twarze.
MOZAIKA
Jednoczesne wyświetlanie wielu zdjęć.

Aparat nie wyłączy się automatycznie podczas pokazu slajdów.