This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Dostosuj ustawienia zarządzania zasilaniem.

WYŁĄCZENIE PO:

Można określić czas, po jakim aparat automatycznie się wyłączy, jeśli nie zostanie przeprowadzona żadna czynność. Im krótszy czas, tym mniejsze zużycie energii z akumulatora. Gdy wybrane jest WYŁ., aparat należy wyłączać ręcznie. Zwróć uwagę, że w niektórych sytuacjach aparat wyłączy się automatycznie, nawet jeśli wybrano ustawienie WYŁ..

TRYB OSZCZ. MOCY CEL.

Aby zmniejszyć zużycie energii z akumulatora i zwiększyć liczbę zdjęć, jaką można zrobić przy całkowicie naładowanym akumulatorze gdy zdjęcia są kadrowane w wizjerze optycznym, wybierz WŁ.

Zużycie energii nie jest ograniczone, gdy używany jest wizjer elektroniczny lub elektroniczny wskaźnik ostrości.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Aby skrócić czas wymagany do ponownego uruchomienia aparatu po jego wyłączeniu i przyspieszyć fokus, wybierz WŁ..