This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Dostosuj ustawienia fotografowania z użyciem interwalometru.

  1. Wybierz ZDJ. W ODST.CZAS. w menu fotografowania, aby wyświetlić opcje fotografowania z interwalometrem.

  2. Przy pomocy wybieraka wybierz odstęp czasu (interwał) i liczbę zdjęć. Naciśnij MENU/OK, aby kontynuować.

  3. Przy pomocy wybieraka ustaw czas rozpoczęcia i naciśnij MENU/OK. Fotografowanie rozpocznie się automatycznie.

Fotografowania z interwalometrem nie można używać podczas fotografowania panoramicznego lub rejestrowania wielokrotnych ekspozycji. W trybie zdjęć seryjnych tylko jedno zdjęcie zostanie zrobione po każdym wyzwoleniu migawki.


Zalecamy użyć statywu.

Sprawdź poziom naładowania akumulatora przed rozpoczęciem.

Wyświetlacz wyłącza się między zdjęciami i włącza się kilka sekund przed zrobieniem następnego zdjęcia. Wyświetlacz można włączyć w dowolnej chwili, naciskając spust migawki do końca.