This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Aby włączyć aparat, obróć przełącznik ON/OFF w położenie ON. Wybierz położenie OFF, aby wyłączyć aparat.

Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij spust migawki do połowy, aby powrócić do trybu fotografowania.

Aparat wyłączy się automatycznie, jeśli nie wykona się żadnych czynności przez czas wybrany dla ZARZĄDZ. ZASILAN. > WYŁĄCZENIE PO: w menu ustawień. Aby włączyć aparat ponownie po automatycznym wyłączeniu, naciśnij spust migawki do połowy lub przekręć przełącznik ON/OFF na OFF, a następnie z powrotem na ON.

Odciski palców i inne zabrudzenia na obiektywie lub wizjerze mogą mieć negatywny wpływ na jakość zdjęć lub widoczność przez wizjer. Obiektyw i wizjer należy utrzymywać w czystości.

Poziom naładowania akumulatora

Po włączeniu aparatu, należy sprawdzić poziom naładowania akumulatora na wyświetlaczu.

Akumulator jest prawie całkowicie naładowany.
Akumulator jest naładowany w dwóch trzecich.
Akumulator jest naładowany w jednej trzeciej. Naładować jak najszybciej.

(czerwone)
Akumulator jest rozładowany. Wyłącz aparat i naładuj akumulator.