This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Kontrolka informuje o stanie aparatu w następujący sposób:

Świeci się na zielono
Ostrość zablokowana.
Miga na zielono
Ostrzeżenie dotyczące rozmycia, ostrości lub ekspozycji. Można zrobić zdjęcie.
Miga na zielono i pomarańczowo
Zapisywanie zdjęć. Można robić dalsze zdjęcia.
Świeci na pomarańczowo
Zapisywanie zdjęć. W tej chwili nie można robić kolejnych zdjęć.
Miga na pomarańczowo
Ładowanie lampy błyskowej; lampa błyskowa nie zadziała podczas robienia zdjęcia.
Miga na czerwono
Błąd obiektywu lub pamięci.

Ostrzeżenia mogą być również widoczne na wyświetlaczu.

Kontrolka wyłącza się, gdy używany jest wizjer.

Stan ładowania akumulatora

Jeśli aparat jest podłączony do komputera w celu naładowania akumulatora, kontrolka będzie pokazywać stan ładowania, gdy aparat będzie wyłączony.

Kontrolka Stan akumulatora
Włączona Ładowanie akumulatora.
Wyłączona Ładowanie zakończone.
Miga Usterka akumulatora.