This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Obracaj zdjęcia.

  1. Wyświetl żądane zdjęcie.

  2. Wybierz OBRÓT ZDJĘCIA w menu odtwarzania.

  3. Naciśnij wybierak w dół, aby obrócić zdjęcie o 90° zgodnie ze wskazówkami zegara, albo do góry, aby obrócić zdjęcie o 90° w przeciwnym kierunku.

  4. Naciśnij MENU/OK. Zdjęcie zostanie automatycznie wyświetlone w wybranej orientacji w momencie odtworzenia w aparacie.

Chronionych zdjęć nie można obracać. Usunięcie ochrony przed obróceniem zdjęć.

Aparat może nie być w stanie obracać zdjęć utworzonych przy użyciu innych urządzeń. Zdjęcia obrócone w aparacie nie będą obrócone podczas oglądania ich na komputerze lub innych aparatach.

Zdjęcia zrobione z użyciem KONFIG. EKRANU > AUT. OBR. OBRAZU są automatycznie wyświetlane w prawidłowej orientacji podczas odtwarzania.