This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Podczas fotografowania mogą być wyświetlane następujące rodzaje wskaźników.

W poniższym opisie, wszystkie dostępne wskaźniki zostały pokazane w celach ilustracyjnych; w rzeczywistości wyświetlane wskaźniki różnią się w zależności od ustawień aparatu.

Wskaźnik filtra ND (neutralnej gęstości)

Kontrola ostrości

Podgląd głębi ostrości

Konwerter do obiektywu

Stan pobierania informacji o lokalizacji

Tryb pracy monitora w świetle słonecznym

Tryb filmu

Pozostały czas nagrywania

Wskaźnik pamięci wewnętrznej *

Liczba zdjęć możliwych do zrobienia

Rozmiar/jakość zdjęcia

Data i godzina

Ramka ostrości

Balans bieli

Symulacja filmu

Zakres dynamiczny

Ostrzeżenie dotyczące ostrości

Ostrzeżenie o temperaturze

Blokada sterowania

Wskaźnik trybu dyskretnego

Histogram

Wskaźnik odległości

Poziom naładowania akumulatora

Czułość

Wskaźnik ekspozycji

Przysłona

Czas otwarcia migawki

Wskaźnik blokady automatycznej ekspozycji

Pomiar ekspozycji

Tryb fotografowania

Wskaźnik ostrości

Wskaźnik ręcznej regulacji ostrości

Tryb ustawiania ostrości

Typ migawki

Tryb zdjęć seryjnych

Wskaźnik samowyzwalacza

Tryb makro (zbliżenia)

Mikrofon/zdalne wyzwalanie migawki

Tryb lampy błyskowej/Kompensacja mocy błysku

Poziom elektroniczny

* : informuje, że do aparatu nie włożono karty pamięci, a zdjęcia będą zapisywane w pamięci wewnętrznej aparatu.

Wyświetlacz wizjera

Gdy WŁ. jest wybrane dla KONFIG. EKRANU > AUTO OBRÓT OBRAZU WIZJERA w menu ustawień, wskaźniki w wizjerze będą się automatycznie obracać zgodnie z orientacją aparatu.

Wyświetlacz na monitorze LCD pozostaje niezmieniony.

Jasność i kontrast elektronicznego wizjera i monitora LCD można ustawić przy pomocy opcji KONFIG. EKRANU w menu ustawień.