This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Postępuj zgodnie z poniższym opisem, aby wybrać punkt ostrości stosowany wtedy, gdy STREFA jest wybrane dla USTAW.AUTOM.OSTR. > TRYB AF w menu fotografowania.

 1. Naciśnij wybierak w dół, aby wyświetlić obszar ostrości.

  Przy ustawieniach domyślnych wyświetlanie obszaru ostrości jest przypisane do dolnego przycisku na wybieraku (przycisk funkcyjny 5). Aby uzyskać informacje na temat wybierania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych, patrz „Przyciski funkcyjne”.

  Obszar ostrości można także wybrać przy pomocy opcji USTAW.AUTOM.OSTR. w menu fotografowania.


  Ramka ostrości

  Punkt ostrości


 2. Używaj wybieraka do ustalania położenia ramki ostrości.

  Aby wybrać centralną ramkę, naciśnij DISP/BACK.


  Obracaj pokrętłem sterowania, aby wybrać rozmiar ramki ostrości.

  Obracaj pokrętłem w lewo, aby zmniejszyć ramkę o maksymalnie 50%, w prawo, aby powiększyć ją o maksymalnie 150%, lub naciśnij środek pokrętła, aby przywrócić wyjściowy rozmiar ramki.

 3. Naciśnij MENU/OK, aby wybrać ustawioną ramkę.

Jeśli OBSZAR OSTROŚCI jest wybrany dla USTAWIENIE WYBIERAKA w menu ustawień, wybieraka można używać do ustalania położenia obszaru ostrości bez uprzedniego wciskania wybieraka.