This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

W przypadku długich czasów ekspozycji należy wybrać czas otwarcia migawki T lub B (bardzo długi czas ekspozycji).

W celu uniknięcia poruszenia aparatem podczas ekspozycji zaleca się stosowanie statywu.

Czas (T)

  1. Obróć pokrętło czasu otwarcia migawki w położenie T.

  2. Obracaj pokrętłem sterowania, aby wybrać czas otwarcia migawki z zakresu od 30 s do 2 s w krokach co 1/3 EV.

  3. Naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie z wybranym czasem otwarcia migawki. Zostanie wyświetlony ekran odliczania podczas rejestracji ekspozycji.

Czas B

  1. Obróć pokrętło czasu otwarcia migawki w położenie B.

  2. Naciśnij spust migawki do końca. Migawka pozostaje otwarta przez maksymalnie 60 minut, tak długo jak spust migawki jest wciśnięty, wyświetlacz pokazuje wartość czasu, jaki upłynął od rozpoczęcia.

Wybranie przysłony A powoduje ustawienie czasu otwarcia migawki na stałe na 30 s.

Aby ograniczyć „szumy” (cętki) towarzyszące długim czasom ekspozycji, wybierz WŁ. dla DŁUGA EKSPOZ. RZ w menu fotografowania. Zwróć uwagę, że może to zwiększyć czas wymagany do zapisania zdjęcia po jego zrobieniu.