This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Ustawienia domyślne (fabryczne) dla opcji w menu fotografowania są wymienione poniżej.

Te ustawienia można przywrócić przy pomocy opcji RESETUJ > RESET MENU FOTOGR. w menu ustawień.

USTAW.AUTOM.OSTR.
  MAKRO WYŁ.
  PRIORYTET ZWOLN./OSTROŚCI
    PRIORYTET AF-S ZWOLNIJ
    PRIORYTET AF-C ZWOLNIJ
  USTAWIENIE STAŁEGO AF AF-S
  TRYB AF STREFA
  WYKRYCIE TWARZY WYŁ.
  PRE-AF WYŁ.
  OŚWIETLACZ AF WŁ.
  SKORYGOWANA RAMKA AF WYŁ.
CZUŁOŚĆ ISO 200
ROZMIAR ZDJĘCIA 3:2
JAKOŚĆ ZDJĘCIA FINE
ZAKRES DYNAMICZNY 100%
SYMULACJA FILMU PROVIA/STANDARDOWY
BKT Z SYMULACJĄ FILMU
  FILM 1 PROVIA/STANDARDOWY
  FILM 2 Velvia/WYR.
  FILM 3 ASTIA/MAŁY
FILTR ND WYŁ.
KOLOR (0) STANDARDOWE
WYOSTRZENIE (0) STANDARDOWE
PODŚWIETL TON (0) STANDARDOWE
PRZYCIEMNIJ TON (0) STANDARDOWE
REDUKCJA ZAKŁÓCEŃ (0) STANDARDOWE
DŁUGA EKSPOZ. RZ WŁ.
BALANS BIELI AUTO (AUTOMATYCZNA)
UST. FUNKCJI (Fn)
 

Fn1

FILMOWANIE
  Fn2 MAKRO
  Fn3 SYMULACJA FILMU
  Fn4 BALANS BIELI
  Fn5 OBSZAR OSTROŚCI
  Fn6 FOTOMETRIA
  Fn7 KOMUN. BEZPRZEW.
USTAW. SPECJ. WYŚWIETL.
(OVF, EVF/LCD)

WSPOM. KADR.

POZIOM ELEKTRONICZNY

WSKAŹNIK ODLEGŁ. AF

WSKAŹNIK ODLEGŁ. MF

HISTOGRAM

APERTURA/CZAS NAŚW./ISO

ZMIANA EKSPOZYCJI

FOTOMETRIA

LAMPA BŁYSKOWA

BALANS BIELI

SYMULACJA FILMU

ZAKRES DYNAMICZNY

POZOSTAŁE KLATKI

ROZM. OBRAZU/JAKOŚĆ

TRYB FILMU I CZAS NAGRYWANIA (EVF/LCD)

TRYB FILMU I CZAS NAGRYWANIA (OVF)

MOC BATERII

KONWERTER DO OBIEKTYWU WYŁ.
MF ASSIST STANDARDOWE
FILTR ZAAWANS. WYŁ.
SAMOWYZWALACZ WYŁ.
TRYB BLOK. AE/AF BL.AE/AF WŁ.PO NAC.
PRZ.BLOK.AE/AF TYLKO BLOK. AE
FOTOMETRIA MULTI
SPRZĘŻ. AN I OBSZ. OSTR. WŁ.
USUWANIE CZRW OCZU WYŁ.
ZAPIS ORYGINAŁU WYŁ.
TRYB LAMPY BŁYSKOWEJ WYMUSZONY BŁYSK
KOREKCJA BŁYSKU ±0
TYP MIGAWKI MECHANICZNA MIGAWKA
KONFIGURAC. FILMU
  TRYB FILMU 1920×1080 60 KL/S
  CZUŁOŚĆ ISO FILMOWANIA AUTO
  REGUL. POZ. MIKR. 3
  MIKR./ZDALNE WYZW MIKR.