This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Kopiowanie zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.

 1. Wybierz KOPIUJ w menu odtwarzania.

 2. Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij wybierak w prawo:

  PAMIĘĆ WEW KARTA
  Kopiowanie zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.
  KARTA PAMIĘĆ WEW
  Kopiowanie zdjęć z karty pamięci do pamięci wewnętrznej.
 3. Zaznacz jedną z poniższych opcji i naciśnij MENU/OK:

  ZDJĘCIE
  Skopiuj wybrane zdjęcia. Naciskaj wybierak w lewo lub w prawo, aby wyświetlić zdjęcia, a następnie naciśnij MENU/OK, aby skopiować bieżące zdjęcie.
  WSZYSTKIE ZDJĘCIA
  Skopiuj wszystkie zdjęcia.

Kopiowanie kończy się, kiedy docelowa pamięć jest pełna.

Informacje o drukowaniu DPOF nie są kopiowane.