This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Dostosuj ustawienia dla opcjonalnych obiektywów szerokokątnych lub teleobiektywów.

SZEROKOKĄTNY
Wybierz w przypadku korzystania z opcjonalnego konwertera do obiektywu WCL-X100.
TELEOBIEKTYW
Wybierz w przypadku korzystania z opcjonalnego konwertera do obiektywu TCL-X100.
WYŁ.
Wybierz to ustawienie, gdy do aparatu nie jest podłączony żaden konwerter do obiektywu.

Podłącz konwerter do obiektywu

  1. Zdejmij przedni pierścień.

    W razie problemów ze zdjęciem, chwyć cały pierścień i obróć go w sposób przedstawiony na ilustracji.

  2. Podłącz konwerter do obiektywu.

Przechowuj pierścień przedni i pokrywkę obiektywu w bezpiecznym miejscu, gdy nie są w użyciu.


Korzystanie z konwertera szerokokątnego

W przypadku korzystania z konwertera szerokokątnego WCL-X100, wybierz SZEROKOKĄTNY dla KONWERTER DO OBIEKTYWU. Wyświetlona zostanie ikona.

Ponieważ wizjer optyczny nie obejmuje pełnego pola widzenia obiektywu wymiennego, jasna ramka zostaje zastąpiona nawiasami kwadratowymi pokazując około 80% pola widzenia. Aby uzyskać dokładne kadrowanie, komponuj obrazy przy pomocy wizjera elektronicznego lub monitora LCD.

Wbudowana lampa błyskowa może nie być w stanie oświetlić całego obiektu. Zalecamy skorzystać z opcjonalnej zewnętrznej lampy błyskowej przeznaczonej do użytku w połączeniu z tym aparatem.