This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Dostosuj ustawienia autofokusa.

OBSZAR OSTROŚCI

Wybór obszaru ostrości jest dostępny, gdy STREFA jest wybrane dla TRYB AF w trybie ustawiania ostrości S lub C. W trybie ustawiania ostrości M można nacisnąć środek pokrętła sterowania, aby wykonać zbliżenie na wybrany obszar ostrości, lub ustawić ostrość na fotografowany obiekt w wybranym obszarze za naciśnięciem przycisku.

MAKRO

Wybierz tryb makro (zbliżenie).

PRIORYTET ZWOLN./OSTROŚCI

Wybierz sposób ustawiania ostrości przez aparat w trybie ustawiania ostrości S lub C.

ZWOLNIJ
Reakcja migawki ma wyższy priorytet niż ostrość. Można wykonywać zdjęcia, gdy aparat nie ustawił ostrości.
OSTROŚĆ
Ostrość jest ważniejsza niż reakcja migawki. Zdjęcia mogą być rejestrowane, tylko gdy jest ustawiona ostrość.

USTAWIENIE STAŁEGO AF

Wybierz sposób ustawiania ostrości przez aparat, kiedy przycisk AEL/AFL jest używany do automatycznego ustawiania ostrości w trybie ustawiania ostrości M.

AF-S
Ostrość zostaje ustawiona w momencie wciśnięcia przycisku.
AF-C
Ostrość jest regulowana w sposób ciągły, tak długo jak przycisk jest wciśnięty.

TRYB AF

Wybierz sposób wybierania obszaru ostrości przez aparat w trybach ustawiania ostrości S i C.

WIELOPUNKTOWY
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy aparat wykrywa obiekty o wysokim kontraście w pobliżu centrum kadru i automatycznie wybiera pole ostrości.
STREFA
Wybierz obszar ostrości ręcznie.

WYKRYCIE TWARZY

Inteligentne wykrywanie twarzy pozwala aparatowi na automatyczne wykrywanie twarzy ludzi i ustawianie ostrości oraz ekspozycji na twarz znajdującą się w dowolnym miejscu kadru, co pozwala uzyskiwać ujęcia wyróżniające fotografowane osoby. Wybieraj tę opcję do wykonywania portretów grupowych (w orientacji poziomej lub pionowej), aby zapobiec ustawieniu przez aparat ostrości na tło.

Aparat może wykrywać twarze w orientacji poziomej i pionowej; jeśli aparat wykryje twarz, oznaczy ją zieloną ramką. Jeżeli w kadrze znajduje się więcej niż jedna twarz, aparat wybierze twarz znajdującą się najbliżej środka kadru; pozostałe twarze zostaną oznaczone białymi ramkami.

W niektórych trybach aparat może ustawiać ekspozycję dla całego kadru zamiast dla fotografowanej osoby.

Jeśli fotografowana osoba przesunie się w momencie naciśnięcia spustu migawki, jej twarz może nie znajdować się w miejscu oznaczonym zieloną ramką w momencie zrobienia zdjęcia.

PRE-AF

Jeśli wybrano ustawienie WŁ., aparat będzie kontynuować regulację ostrości, nawet gdy spust migawki nie jest wciśnięty do połowy.

Pamiętaj, że zwiększy to zużycie energii akumulatora.

OŚWIETLACZ AF

Jeśli wybrano ustawienie WŁ., dioda wspomagająca AF będzie świecić, aby wspomagać działanie funkcji automatycznego ustawiania ostrości.

Dioda wspomagająca AF wyłącza się automatycznie w trybie dyskretnym.

W niektórych przypadkach ustawienie ostrości przez aparat przy użyciu diody wspomagającej AF może być niemożliwe. Jeśli aparat nie może ustawić ostrości w trybie makro, spróbuj zwiększyć odległość od fotografowanego obiektu.

Należy unikać kierowania światła diody wspomagającej AF bezpośrednio na oczy fotografowanego obiektu.


SKORYGOWANA RAMKA AF

Jeśli wybrano wartość WŁ., w wizjerze optycznym zostanie dodana druga ramka ostrości odpowiadająca odległości ustawiania ostrości około 50 cm. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy ramka ostrości odpowiadająca bieżącej odległości ostrzenia jest wyświetlana na zielono.

WŁ.

Ramka ostrości odpowiadająca nieskończonej odległości ostrzenia

Ramka ostrości odpowiadająca odległości ustawiania ostrości około 50 cm

WYŁ.