This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

W przypadku wybrania ustawienia BL.AE/AF WŁ.PO NAC. ekspozycja i/lub ostrość są zablokowane, gdy przycisk AEL/AFL jest wciśnięty. Jeśli wybrano ustawienie PRZEŁ. BL. AE/AF, ekspozycja i/lub ostrość są blokowane po naciśnięciu przycisku AEL/AFL i pozostają zablokowane, aż do jego ponownego naciśnięcia.