This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Użyj wybieraka trybu ustawiania ostrości, aby wybrać sposób ustawiania ostrości przez aparat.

M (ręczna regulacja)
Ustaw ostrość ręcznie. Użyj w sytuacji, gdy aparat ma trudności z ustawieniem ostrości z użyciem autofokusa, lub aby specjalnie zrobić nieostre zdjęcia.
C (śledzący AF)
Ostrość jest stale regulowana, aby uwzględniać zmiany w odległości od fotografowanego obiektu, kiedy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Używaj do fotografowania obiektów znajdujących się w ruchu.
S (punktowy AF)
Ostrość jest blokowana po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Wybierz to ustawienie do fotografowania nieruchomych obiektów.

Jeśli WŁ. jest wybrane dla USTAW.AUTOM.OSTR. > PRE-AF w menu fotografowania, ostrość będzie ustawiana w sposób ciągły w trybach S i C, nawet gdy spust migawki nie jest wciśnięty.

Wskaźnik ostrości

Wskaźnik ostrości zmienia kolor na zielony, kiedy ostrość jest ustawiona na obiekt i miga na biało, gdy aparat nie potrafi ustawić ostrości. Nawiasy („( )”) oznaczają, że aparat ustawia ostrość. Nawiasy są wyświetlane bez przerwy w trybie C. wyświetlane jet w trybie ręcznego ustawiania ostrości.

Kontrola ostrości

Aby przybliżyć bieżącą ramkę ostrości w celu dokładnego ustawienia ostrości, naciśnij środek pokrętła sterowania. Naciśnij pokrętło ponownie, aby anulować przybliżenie.

W trybie ustawiania ostrości S podgląd ostrości jest dostępny, gdy STREFA jest wybrane dla USTAW.AUTOM.OSTR. > TRYB AF w menu fotografowania.

Podgląd ostrości nie jest dostępny, gdy WŁ. jest wybrane dla USTAW.AUTOM.OSTR. > PRE-AF w trybie ustawiania ostrości C.