This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Nowe zdjęcia są zapisywane w formie plików zdjęć z nazwami w postaci czterocyfrowych numerów przydzielanych rosnąco. Numer pliku jest wyświetlany podczas odtwarzania w sposób przedstawiony po prawej. Opcja NUMERACJA ZDJĘĆ pozwala wybrać, czy numerowanie plików jest resetowane do 0001 po włożeniu nowej karty pamięci lub sformatowaniu obecnie włożonej karty pamięci albo pamięci wewnętrznej.

Numer zdjęcia

Numer folderu

Numer pliku

CIĄGŁE

Numerowanie jest kontynuowane od ostatniego użytego numeru pliku lub pierwszego wolnego numeru, w zależności od tego, który numer jest wyższy. Wybierz tą opcję, aby zmniejszyć liczbę plików zdjęć o takich samych nazwach.

OD NR1

Numeracja jest resetowana do 0001 po sformatowaniu lub włożeniu nowej karty pamięci.

Jeśli numeracja zdjęć dojdzie do 999-9999, wyzwalanie migawki zostanie zablokowane.

Wybranie RESETUJ przestawia opcję NUMERACJA ZDJĘĆ na CIĄGŁA, ale nie powoduje wyzerowania numeracji zdjęć.

Numery zdjęć zrobionych innymi aparatami mogą być różne.