This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Naciśnij przycisk VIEW MODE, aby przełączać po kolei wyświetlacze zgodnie z poniższą ilustracją.

CZ. WIZ.: automatyczny wybór wyświetlacza z zastosowaniem czujnika zbliżenia oka

TYLKO CELOWNIK: tylko celownik

TYLKO LCD: tylko monitor LCD

TYLKO CELOWNIK + : tylko wizjer; czujnik zbliżenia oka włącza lub wyłącza wyświetlacz


Czujnik zbliżenia oka

Cz. wiz. włącza się automatycznie po przyłożeniu do niego oka, a wyłącza się po odsunięciu oka (należy pamiętać, że cz. wiz. może reagować na obiekty inne niż oko oraz na światło padające bezpośrednio na czujnik). Jeśli automatyczny wybór wyświetlania jest włączony, monitor LCD włączy się, gdy wizjer się wyłączy.