This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Użyj przycisku DRIVE do wyboru opcji wyzwalania migawki (zdjęcia seryjne i braketing).

ZDJĘCIE
FOTOGRAF. CIĄGŁE
BKT Z AE
ISO BKT
BKT Z SYMULACJĄ FILMU
BKT BAL. B.
BKT Z DYNAM. ZM. ZAKR.
WIELOKROTNA EKSPOZYCJA
PANORAMA RUCHOWA

W trybie zaawansowanego filtra opcje wyzwalania migawki są niedostępne i tylko jedno zdjęcie zostanie zrobione po każdym naciśnięciu spustu migawki.