This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Wyświetl informacje o lokalizacji pobrane ze smartfona i wybierz, czy aparat ma zapisywać te dane wraz ze zdjęciami.

GEOZNACZNIKOWANIE
Wybierz, czy pobierane ze smartfona informacje o lokalizacji są dołączane do zdjęć zaraz po ich zrobieniu.
INF O LOKALIZACJI
Wyświetl informacje o lokalizacji pobrane ostatnio ze smartfona.