This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Ustaw zegar aparatu.

  1. Wybierz DATA/CZAS w menu odtwarzania.

  2. Naciskaj wybierak w lewo lub w prawo, aby wyróżnić rok, miesiąc, dzień, godzinę lub minutę, a następnie naciskaj wybierak do góry lub w dół, aby zmienić wartość. Aby zmienić kolejność wyświetlania roku, miesiąca i dnia, wyróżnij format daty i naciskaj wybierak w górę lub w dół.

  3. Naciśnij MENU/OK po zakończeniu regulacji ustawień.