This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Postępuj zgodnie z poniższym opisem, aby ręcznie ustawić ostrość aparatu.

  1. Przesuń wybierak trybu ustawiania ostrości na M. Na ekranie pojawi się .


  2. Ustaw ostrość ręcznie za pomocą pierścienia ostrości. Obracaj pierścień w lewo, aby zmniejszać odległość ostrzenia, lub w prawo, aby ją zwiększyć.

    Użyj opcji KRĄG OSTROŚCI w menu ustawień, aby odwrócić kierunek obrotów pierścienia ostrości.

  3. Zrób zdjęcia.

Szybkie ustawianie ostrości

Aby skorzystać z autofokusa w celu ustawienia ostrości na obiekcie znajdującym się w wybranym obszarze ostrości, naciśnij przycisk AEL/AFL. Użyj tej funkcji (dostępnej tylko w trybie ręcznego ustawiania ostrości), aby szybko ustawić ostrość na wybrany obiekt.

Opcja USTAW.AUTOM.OSTR. > USTAWIENIE STAŁEGO AF w menu fotografowania określa sposób ustawiania ostrości przez aparat, gdy wciśnięty jest przycisk AEL/AFL. Wybierz AF-S, aby korzystać z punktowego AF (ostrość jest ustawiana po każdym naciśnięciu przycisku), lub AF-C, aby korzystać ze śledzącego AF (ostrość jest ustawiana w sposób ciągły, gdy przycisk pozostaje wciśnięty).


Sprawdzanie ostrości

Do sprawdzania ustawienia ostrości w trybie ręcznego ustawiania ostrości można używać następujących opcji.

Wskaźnik ręcznego ustawiania ostrości

Biała linia wskazuje odległość do fotografowanego obiektu w obszarze ostrości (w metrach lub stopach, w zależności od opcji wybranej dla KONFIG. EKRANU > JEDN. SKALI ODL. w menu ustawień), a niebieski pasek przedstawia głębię ostrości, czyli, innymi słowy, odległość przed fotografowanym obiektem i za nim, która jest widoczna jako ostra.

Odległość zdjęciowa (biała linia)

Głębia ostrości (niebieski pasek)

Przybliżanie obszaru ostrości

Aby przybliżyć bieżący obszar ostrości w celu dokładnego ustawienia ostrości, naciśnij środek pokrętła sterowania (jeśli WŁ. jest wybrane dla PODGLĄD OSTROŚCI, aparat wykona również zbliżenie po obróceniu pierścienia ostrości). Naciśnij pokrętło ponownie, aby anulować przybliżenie.

Menu MF ASSIST można wyświetlić, naciskając i przytrzymując środek pokrętła sterowania.

  • STANDARDOWE: zbliżenie na aktualny obszar ostrości.
  • CYFR. PODZIAŁ ZDJĘCIA: wyświetla rozdzielony, biało-czarny obraz w centrum kadru. Wykadruj fotografowany obiekt w strefie podzielonego obrazu i obracaj kręgiem ostrości, aż trzy części podzielonego zdjęcia zostaną prawidłowo ustawione.


  • ZAZNACZ GŁĘBIĘ OSTROŚCI: podkreśla kontury o wysokim kontraście. Obracaj kręgiem ostrości, aż obiekt zostanie podświetlony.

Elektroniczny wskaźnik ostrości (ERF)

Obszar w prawym dolnym rogu ekranu służy do przybliżania obszaru ostrości, gdy włączony jest elektroniczny wskaźnik ostrości (ERF).

Jeśli wybrane jest CYFR. PODZIAŁ ZDJĘCIA, elektroniczny wskaźnik ostrości będzie przedstawiać jedynie centralny segment.