This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Wybierz WŁ., aby usunąć efekt czerwonych oczu spowodowany przez lampę błyskową podczas fotografowaniem z użyciem Inteligentnego wykrywania twarzy.

Redukcja efektu czerwonych oczu jest przeprowadzana tylko w przypadku wykrycia twarzy.

Funkcja usuwania efektu czerwonych oczu nie jest dostępna w przypadku obrazów formatu RAW.