This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Podczas podróży używaj tej opcji do szybkiego przełączania zegara aparatu z wyjściowej strefy czasowej na czas lokalny w miejscu docelowym. Aby określić różnicę między czasem lokalnym a domową strefą czasową:

  1. Wyróżnij CZAS LOKAL. i naciśnij MENU/OK.

  2. Przy pomocy wybieraka ustaw różnicę czasu pomiędzy czasem lokalnym a wyjściową strefą czasową. Po zakończeniu modyfikacji ustawień naciśnij MENU/OK.

Aby ustawić zegar aparatu na czas lokalny, wyróżnij CZAS LOKAL. i naciśnij MENU/OK. Aby ustawić zegar na czas domowej strefy czasowej, wybierz DOM. Jeśli wybrane jest CZAS LOKAL., po włączeniu aparatu przez trzy sekundy jest wyświetlany symbol .