This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

 1. Wyświetl menu ustawień.

  1. Naciśnij MENU/OK, aby wyświetlić menu dla bieżącego trybu.
  2. Naciśnij wybierak w lewo, aby wyróżnić kartę bieżącego menu.

  3. Naciśnij wybierak w dół, aby wyróżnić kartę menu ustawień zawierającą żądaną opcję.

  4. Naciśnij wybierak w prawo, aby umieścić kursor w menu ustawień.

 2. Dostosuj ustawienia.

  1. Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wyróżnić pozycję menu.

  2. Naciśnij wybierak w prawo, aby wyświetlić opcje dla wyróżnionej pozycji.

  3. Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wyróżnić opcję.
  4. Naciśnij MENU/OK, aby wybrać wyróżnioną opcję.
  5. Aby wyjść z menu, naciśnij DISP/BACK.