This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Wybierz sposób wyświetlania zdjęć o współczynniku kształtu 3:2 przez urządzenia HD (High Definition) (ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy podłączony jest kabel HDMI).

16 : 9
3 : 2

Wybierz 16:9, aby wyświetlić zdjęcie tak, aby wypełniało ekran, ale miało przyciętą górną i dolną część, lub 3:2, aby wyświetlić całe zdjęcie z czarnymi pasami po bokach.