This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Uchwyć ruch w serii zdjęć. Opcje zdjęć seryjnych można wyświetlić, naciskając przycisk DRIVE.

Aby wybrać liczbę klatek rejestrowanych na sekundę, naciskaj wybierak w lewo lub w prawo. Aparat rejestruje zdjęcia tak długo, jak spust migawki pozostaje wciśnięty.

Ostrość i ekspozycja

Aby różnicować ekspozycję i ostrość przy każdym zdjęciu, wybierz tryb ustawiania ostrości C. W innych trybach, ostrość i ekspozycja są ustalane przez pierwsze zdjęcie w każdej serii.

Wydajność śledzenia ostrości różni się w zależności od przysłony, czułości i warunków fotografowania.