This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Nowy akumulator nie jest naładowany. Naładuj akumulator przed użyciem.

 • Aparat korzysta z akumulatora NP-95.
 • Całkowite naładowanie akumulatora zajmuje około 4 godzin.
 1. Włóż akumulator do ładowarki.

  Włóż akumulator, ustawiając go zgodnie z oznaczeniami .

  Dioda ładowania

  Strzałka

  oznaczenie


  Zamocuj dostarczony adapter przed ładowaniem akumulatora (adapter jest podłączony w momencie dostawy).

  Adapter

  Dołączony do zestawu kabel zasilający jest przeznaczony wyłącznie do użytku z dołączoną ładowarką. Nie używaj dołączonej do zestawu ładowarki z innymi kablami zasilającymi ani dołączonego kabla zasilającego z innymi urządzeniami.

 2. Podłącz ładowarkę do zasilania.

  Podłącz ładowarkę do gniazda zasilania w pomieszczeniu. Zaświeci się kontrolka ładowania.

 3. Naładuj akumulator.

  Wyjmij akumulator po zakończeniu ładowania.

Kontrolka ładowania

Kontrolka ładowania informuje o stanie ładowania akumulatora w następujący sposób:

Wskaźnik ładowania Stan akumulatora Czynnosci
Wyłączona Akumulator nie został włożony. Włóż akumulator.
Akumulator całkowicie naładowany. Wyjmij akumulator.
Włączona Trwa ładowanie akumulatora.
Miga Usterka akumulatora. Odłącz ładowarkę od zasilania i wyjmij akumulator.

Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od gniazda zasilania.

Oczyść styki akumulatora czystą i suchą ściereczką. Niezastosowanie tego środka ostrożności może uniemożliwić naładowanie akumulatora.

Nie przyklejaj nalepek ani innych przedmiotów do akumulatora. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może uniemożliwić wyjęcie akumulatora z aparatu.

Nie zwieraj styków akumulatora. Akumulator może się przegrzać.

Przeczytaj przestrogi z rozdziału „Akumulator i zasilanie”.

Używaj tylko ładowarek przeznaczonych do użytku z tym akumulatorem. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować usterkę produktu.

Nie usuwaj oznaczeń z akumulatora ani nie próbuj oddzielać ani odklejać zewnętrznej obudowy.

Kiedy akumulator nie jest używany, poziom jego naładowania zmniejsza się stopniowo. Naładuj akumulator dzień lub dwa przed użyciem.

Czas ładowania może się wydłużyć w bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperaturze.

Ładowanie za pośrednictwem komputera

Akumulator można ładować poprzez podłączenie aparatu do komputera. Podłącz dołączony do zestawu kabel USB zgodnie z ilustracją, dopilnowując, aby złącza były włożone do końca.

Podłączaj aparat bezpośrednio do komputera. Nie używaj koncentratora (huba) USB ani klawiatury.

Jeśli podczas ładowania komputer przejdzie w tryb uśpienia, ładowanie zostanie zatrzymane. Aby kontynuować ładowanie, wyłącz tryb uśpienia na komputerze, po czym odłącz i ponownie podłącz kabel USB.

Ładowanie może nie być możliwe w zależności od specyfikacji komputera, ustawień lub warunków.

Ikony stanu akumulatora informują o stanie naładowania akumulatora, gdy aparat jest włączony, a kontrolka informuje o stanie naładowania w momencie wyłączenia aparatu.

Ikony stanu akumulatora, gdy aparat jest włączony Kontrolka, gdy aparat jest wyłączony Stan akumulatora
(żółta) Włączona Trwa ładowanie akumulatora.
(zielona) Wyłączona Ładowanie zakończone.
(czerwone) Miga Usterka akumulatora.