This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

ZDJĘCIE

Usuń zdjęcia pojedynczo.

  1. Wybierz ZDJĘCIE dla KASUJ w menu odtwarzania.

  2. Naciskaj wybierak w lewo lub w prawo, aby przewijać zdjęcia, po czym naciśnij MENU/OK, aby usunąć zdjęcie (aparat nie wyświetli okna dialogowego potwierdzenia). Aby usunąć więcej zdjęć, powtórz czynności.

WYBRANE ZDJĘCIA

Usuwanie wielu wybranych zdjęć.

  1. Wybierz WYBRANE ZDJĘCIA dla KASUJ w menu odtwarzania.

  2. Wyróżnij zdjęcia i naciśnij MENU/OK, aby je wybrać lub cofnąć ich wybór (zdjęcia z fotoksiążek i z poleceń wydruku są oznaczone ikoną ).

  3. Po zakończeniu naciśnij DISP/BACK w celu wyświetlenia okna dialogowego potwierdzenia.

  4. Wyróżnij TAK i naciśnij MENU/OK, aby usunąć wybrane zdjęcia.


WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Usuń wszystkie niechronione zdjęcia.

  1. Wybierz WSZYSTKIE ZDJĘCIA dla KASUJ w menu odtwarzania.

  2. Wyświetli się okno dialogowe potwierdzenia. Wyróżnij TAK i naciśnij MENU/OK, aby usunąć wszystkie niechronione zdjęcia. Naciśnięcie DISP/BACK anuluje usuwanie. Zwróć uwagę, że nie można odzyskać zdjęć usuniętych przed naciśnięciem przycisku.

Jeśli włożona jest karta pamięci, tylko zdjęcia z karty pamięci zostaną usunięte; zdjęcia z pamięci wewnętrznej są usuwane, tylko gdy w aparacie nie ma karty pamięci.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wybrane zdjęcia są częścią zadania drukowania DPOF, naciśnij MENU/OK, aby je usunąć.