This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Postępuj zgodnie z polecaniami wyświetlanymi na ekranie, aby zrobić zdjęcia, które zostaną automatycznie połączone i utworzą panoramę.

  1. Naciśnij przycisk DRIVE, aby wyświetlić opcje wyzwalania migawki.

  2. Wyróżnij PANORAMA RUCHOWA i naciśnij MENU/OK, aby wybrać wyróżnioną opcję i powrócić do trybu fotografowania.

  3. Aby wybrać kąt, o jaki aparat zostanie obrócony w poziomie podczas fotografowania, naciśnij wybierak w lewo. Naciskaj wybierak do góry lub w dół, aby wyróżnić kąt i naciśnij MENU/OK.


  4. Naciśnij wybierak w prawo, aby wyświetlić dostępne kierunki obracania aparatu. Naciskaj wybierak do góry lub w dół, aby wyróżnić kierunek obracania aparatu, po czym naciśnij MENU/OK.

  5. Naciśnij spust migawki do końca, aby rozpocząć nagrywanie. Nie ma potrzeby przytrzymywania spustu migawki wciśniętego podczas rejestracji.

  6. Obracaj aparat w kierunku wskazanym przez strzałkę. Fotografowanie zakończy się automatycznie po napełnieniu paska postępu i zakończeniu tworzenia panoramy.

    Fotografowanie zakończy się, jeśli spust migawki zostanie naciśnięty do końca podczas rejestracji panoramy. Jeśli spust migawki zostanie naciśnięty przed obróceniem aparatu w zakresie 120°, zdjęcie panoramiczne nie zostanie zarejestrowane.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, oprzyj łokcie na obu stronach tułowia i poruszaj aparatem po niewielkim okręgu ze stałą prędkością, trzymając aparat cały czas poziomo i uważając, aby powoli obracać go tylko w kierunku wskazanym strzałkami. Lepsze wyniki można uzyskać, korzystając ze statywu. Jeśli wyniki nie są zadowalające, można spróbować przesuwać aparat z inną prędkością.

Zdjęcia panoramiczne powstają w wyniku połączenia wielu klatek, ale o ekspozycji dla całej panoramy decyduje pierwsza klatka. W pewnych przypadkach idealne połączenie zdjęć przez aparat może nie być możliwe lub aparat może zarejestrować zdjęcie panoramiczne o większym lub mniejszym kącie obrotu, niż wybrany. Ostatnia część panoramy może nie zostać zapisana, jeśli fotografowanie zakończy się przed ukończeniem panoramy.

Fotografowanie może zostać przerwane, jeśli aparat będzie obracany zbyt szybko lub zbyt wolno. Przesuwanie aparatu w kierunku innym, niż wskazany, powoduje anulowanie rejestracji zdjęć.

Uzyskanie zadowalających rezultatów może nie być możliwe w przypadku obiektów ruchomych, obiektów znajdujących się blisko obiektywu, obiektów jednolitych, takich jak niebo czy trawnik, obiektów w stałym ruchu, takich jak fale czy wodospady, oraz obiektów o znacznie zmieniającej się jasności. Zdjęcia panoramiczne mogą być rozmyte, jeśli obiekt jest słabo oświetlony.


Przeglądanie zdjęć panoramicznych

Kiedy panorama jest wyświetlona w widoku pełnoekranowym, można nacisnąć wybierak w dół, aby automatycznie przesuwać ją od lewej do prawej strony, lub (jeśli panorama jest w orientacji pionowej) od dołu do góry.