This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Wybierz typ migawki. Wybierz elektroniczną migawkę, aby wyciszyć dźwięk migawki.

MECHANICZNA MIGAWKA
Rób zdjęcia z użyciem mechanicznej migawki.
ELEKTRONICZNA MIGAWKA
Rób zdjęcia z użyciem elektronicznej migawki.
MECHANICZNA+ELEKTRON.
Aparat wybiera typ migawki w zależności od warunków fotografowania.

Jeśli wybrane jest ELEKTRONICZNA MIGAWKA lub MECHANICZNA+ELEKTRON., można wybrać czas otwarcia migawki krótszy niż 1/4000 s, przekręcając pokrętło czasu otwarcia migawki w położenie 4000, a następnie obracając pokrętłem sterowania.

Niezależnie od wybranej opcji, mechaniczna migawka jest używana do panoram ruchowych. Gdy używana jest elektroniczna migawka, lampa błyskowa wyłącza się, czas otwarcia migawki i czułość są ograniczone do wartości, odpowiednio, 1/32 000–1 s i ISO 6400–200, a redukcja zakłóceń dla długich ekspozycji nie działa. W trybie zdjęć seryjnych ostrość i ekspozycja pozostają ustawione na stałe na wartości dla pierwszego zdjęcia w każdej serii.

Dystorsja może występować na zdjęciach ruchomych obiektów zrobionych z użyciem elektronicznej migawki, a pasma i mgła mogą pojawiać się na zdjęciach zrobionych przy oświetleniu jarzeniowym lub innym migoczącym albo w nieregularnym oświetleniu. Podczas fotografowania z wyłączonym dźwiękiem migawki szanuj prawo do własności zdjęć oraz prawo do prywatności fotografowanych osób.