This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Aby ustawić ostrość z niewielkiej odległości, naciśnij wybierak do góry, aby wybrać tryb makro spośród opcji wymienionych poniżej.

Przy ustawieniach domyślnych wybór trybu makro jest przypisany do górnego przycisku na wybieraku (przycisk funkcyjny 2). Aby uzyskać informacje na temat wybierania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych, patrz „Przyciski funkcyjne”.

Tryb makro można także wybrać przy pomocy opcji USTAW.AUTOM.OSTR. w menu fotografowania.

WYŁ.
Tryb makro wyłączony
MAKRO
Tryb makro

Tryb makro jest dostępny jedynie w połączeniu z wizjerem elektronicznym i monitorem LCD. Jeśli wizjer optyczny lub podwójny obraz wizjera optycznego/elektronicznego wskaźnika ostrości jest włączony w momencie wybrania trybu makro, aparat automatycznie przełączy się na wizjer elektroniczny.

Monitora LCD i wizjera elektronicznego można używać przy niewielkich odległościach zdjęciowych bez uprzedniego włączania trybu makro, ale aparat może potrzebować więcej czasu, aby ustawić ostrość.

Cień rzucany przez obiektyw może być widoczny na zdjęciach robionych z użyciem lampy błyskowej z bardzo niewielkiej odległości. Oddal obraz lub zwiększ odległość od fotografowanego obiektu.