This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Wyświetla przybliżoną liczbę wyzwoleń migawki. Inne działania mogą także zwiększać liczbę podawaną przez licznik, na przykład wyłączenie aparatu, zmiana wybranego widoku wizjera lub wybór trybu odtwarzania.